Tag Archives: Nostalgic Marketing

การทำการตลาดแบบ Nostalgic Marketing ใช้ต้นทุนต่ำ และมีคู่แข่งน้อย

ในแต่ละช่วงเวลาของมนุษย์ได้ผ่านช่วงวัยต่างๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหลายต่อหลายครั้งได้พบเจอหรือสัมผัสได้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดความประทับใจ และหวนถึงความหลัง เพราะเหตุนี้จึงทำให้เกิดการตลาดแบบย้อนยุค(Nostalgic Marketing) หรือเรียกว่า การตลาดแบบถวิลหาอดีต ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการย้อนกลับไปสัมผัสความประทับใจในอดีตอีกครั้ง ถึงแม้การตลาดประเภทนี้จะสวนกระแสการเติบโตของยุคสมัยของเทคโนโลยีก็ตาม แต่ก็ไม่มีผลต่อการทำการตลาดแบบ Nostalgic Marketing เลย แถมยังสามารถไปด้วยกันได้ ซึ่งผู้ประกอบต้องทำความเข้าใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ

Nostalgic Marketing เป็นการตลาดที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจได้มาก เพราะการตลาดประเภทนี้นำความคลาสสิกในอดีตมาเป็นจุดขายเสนอต่อผู้บริโภค เป็นจุดเด่นที่จะพัฒนากลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของธุรกิจ จะเห็นได้จากโรงแรมต่างๆที่เอาไทยมาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งสถานที่ หรือใช้การแต่งตัวแบบย้อนยุคมาใช้เป็นเครื่องแบบของพนักงาน ทำให้ในหลายๆโรงแรมประสบความสำเร็จไปแล้วมากมาย เพราะผู้บริโภคจดจำความเป็นเอกลักษณ์ และไม่ทำให้กลืนไปกับธุรกิจประเภทเดียวกันอีกด้วย

การทำการตลาดแบบ Nostalgic Marketing ใช้เงินลงทุนที่ต่ำเมื่อเทียบกับการทำการตลาดแบบอื่น ที่ใช้การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นจุดขาย และเพราะมีรูปแบบย้อนยุคเป็นจุดขายจึงทำให้สามารถคาดคะเนและกำหนดรูปแบบได้ตามความต้องการ ไม่มีข้อจำกัดในการทำการตลาด สามารถหยิบมาทำการดีไซน์ได้ด้วยตนเอง โดยผู้ประกอบการสามารถนำของเก่ามาใช้ตกแต่งเพื่อขายให้กับผู้บริโภคได้

ยกตัวอย่างการทำการตลาดแบบ Nostalgic Marketing ก็เช่น ที่ตลาดน้ำอัมพวาในส่วนของบ้านพักโฮมสเตย์ ซึ่งบ้านผ่านการใช้งานจริงจากเจ้าของบ้าน เพียงแต่ปรับแต่งโดยการเพิ่มเตียงเข้าไปให้นักท่องเที่ยวได้พักอาศัย เพราะนักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาพักผ่อนก็เพื่อต้องการสัมผัสบ้านไม้แบบในอดีตซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของไทยในอดีตที่หาได้ยากในยุคสมัยใหม่

รูปแบบการตลาดในยุคนี้น้อยมากที่จะหยิบนำอดีตมาประยุกต์ ด้วยคิดที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วไม่น่าจะได้รับความสนใจจากผู้คนอีก รูปแบบ Nostalgic Marketing จึงน่าสนใจมากในการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีผู้ประกอบการให้ความสนใจน้อย ถ้าผู้ประกอบการสามารถทำการลาดแบบย้อนยุคได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ จุดเด่นนั้นจะช่วยให้ธุรกิจสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากทีเดียว