ถ่านกะลาปาล์มการแปรสภาพเป็นใช้แทนถ่านหินมาถึงแล้ว

เศรษฐกิจโลกกำลังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของเราอย่างมาก ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติหมายความว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมจะหมดหวังสำหรับวัตถุดิบขั้นพื้นฐานที่ช่วยเลี้ยงเศรษฐกิจของเทคโนโลยีใหม่จะถูกสร้างขึ้นและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมของเราจะเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์มากขึ้นสำหรับถ่านกะลาปาล์ม ด้วยแรงจูงใจที่เหมาะสมและภายใต้สภาวะตลาดที่เหมาะสม

บริษัทจะแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องให้ตรงตามความต้องการและความต้องการเหล่านี้ หากปราศจากการคิดแบบนี้ในภาคพลังงานซึ่งความต้องการพลังงานและก๊าซที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังกระทบกับความพร้อมของเชื้อเพลิงที่จำเป็นและแรงกดดันด้านราคาที่สูงขึ้นจะส่งผลให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโลก

อย่างที่เราทุกคนรู้กันว่าก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด

อย่างที่เราทุกคนรู้กันว่าก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดซึ่งในปัจจุบันอัตราการผลิตและการบริโภคจะอยู่ที่ประมาณ 60 ปีในโลกปัจจุบัน เราต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าประเทศกำลังพัฒนาจะขยายตัวและเรียกร้องให้มีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของโลกมากขึ้นเพื่อกระตุ้นการเติบโตของพวกเขา เนื่องจากประกอบด้วยประชากรโลกประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ แต่ใช้พลังงานประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ความสมดุลจะเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตถ่านกะลาปาล์มไปยังตลาดต่างประเทศ

เมื่อราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นก็มักจะทำให้สินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ เช่นก๊าซธรรมชาติและถ่านหินปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันโดยทั่วไปจะมีอัตราที่ต่ำกว่าน้ำมัน โดยทั่วไปถ่านหินจะเพิ่มขึ้นในอัตรา 40% ของน้ำมันทำให้เป็นทางเลือกที่ถูกที่สุดและอุดมสมบูรณ์ที่สุดสำหรับน้ำมันซึ่งจะอธิบายว่าทำไมโครงการ EIA ถึงใช้ในการปีนหน้าผาในอีกสองทศวรรษข้างหน้าและไม่คาดหวังพลังงานนิวเคลียร์หรือพลังงานหมุนเวียน ลดส่วนแบ่งการตลาดของถ่านกะลาปาล์มในช่วงเวลานี้

มีวิธีแก้ปัญหาสำหรับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น

มีวิธีแก้ปัญหาสำหรับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นและรวมถึงหลายอย่างที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ถ่านหินกับของเหลวเป็นหนึ่งในถ่านกะลาปาล์มที่ถูกย่อยให้กลายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ในขณะที่อาจมีราคาถูกกว่าต่อบาร์เรลมากกว่าน้ำมันมันเป็นทุนเข้มข้นและต้องการให้ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงเพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนมีความเสี่ยงเงินทุนนี้ โรงผลิตก๊าซถ่านหินเป็นเทคโนโลยีที่เราได้เห็นในไฟแก็ซในอุตสาหกรรมของเรา เหล่านี้เป็นโรงไฟฟ้าที่ทำความสะอาดสิ่งสกปรกจากถ่านกะลาปาล์มก่อนที่จะถูกเผาและส่งออกไปในปล่องควันหรือในการพัฒนาล่าสุด

สร้างก๊าซธรรมชาติที่มีคุณภาพท่อเมื่อถ่านหินถูกเผาไหม้มันจะผลิตซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ซึ่งก่อให้เกิดฝนกรดและหมอกควัน นอกจากนี้ยังผลิตสสารฝุ่นและปรอท ภายใต้พระราชบัญญัติ Clean Air มลพิษเหล่านั้นจะต้องถูกกำจัดออกจากก๊าซไอเสียที่ออกมาจากกองควัน การเผาไหม้ถ่านหินยังก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งไม่ได้ถูกควบคุมในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามแรงกดดันในการทำเช่นนั้นเพิ่มขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.siamqualitywork.com/กะลาปาล์ม