การทดสอบความรู้ของโรงเรียนสอนขับรถ

กรมยานยนต์ทุกรัฐกำหนดให้คุณต้องเขียนและผ่านการทดสอบความรู้ก่อนที่คุณจะได้รับใบอนุญาตขับรถ การทดสอบความรู้ส่วนใหญ่ตอนนี้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุด พวกเขามีการบริหารงานในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์เหล่านี้โรงเรียนสอนขับรถใช้หน้าจอสัมผัสที่ให้ความคิดเห็นทันทีว่าคำตอบที่คุณให้นั้นถูกต้องหรือไม่ บางสถานะหรือสถานการณ์จำเป็นต้องให้คุณทำการทดสอบหลายครั้ง

ในกรณีเช่นนี้ระบบคอมพิวเตอร์นี้จะเข้าสู่การทดสอบถัดไป

...

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการทำแบบทดสอบโดยใช้เสียง สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการอ่าน จำกัด หากคุณต้องการเลือกตัวเลือกการช่วยเหลือด้านเสียงคุณจะต้องส่งคำขอไปยังกรมยานยนต์และผู้ตรวจสอบจะเพิ่มตัวเลือกนี้ให้คุณ มีการทดสอบที่แตกต่างกันสำหรับใบอนุญาตประเภทต่างๆตั้งแต่รถจักรยานยนต์ไปจนถึงไดรเวอร์เชิงพาณิชย์ แบบทดสอบเหล่านี้ส่วนใหญ่มีให้ในหลายภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

บางภาษาเป็นภาษาจีนรัสเซียโปแลนด์และสเปนก่อนที่จะเข้าสู่การทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งคุณจะต้องศึกษาคู่มือที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมของตัวเองและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าจะต้องทำการทดสอบอะไร การทดสอบความรู้เดียวกันสามารถทำได้ห้าครั้งในหนึ่งปี โรงเรียนสอนขับรถหลังจากห้าครั้งคุณจะต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากกรมยานยนต์เพื่อทำการทดสอบอีกครั้ง ในการเพิ่มการอนุญาตนั้นคุณจะต้องแสดงสิ่งที่คุณทำตั้งแต่ความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อเพิ่มความสามารถของคุณเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในความพยายามครั้งต่อไป

การจำกัดเวลาสำหรับการทดสอบเหล่านี้แตกต่างกันไป

ตามหมวดหมู่ที่คุณเลือก การทดสอบเหล่านี้ใช้เวลาตั้งแต่ 45 นาทีถึงมากกว่าหนึ่งชั่วโมง โรงเรียนสอนขับรถเพื่อลดความไม่สะดวกการทดสอบเหล่านี้ดำเนินการแบบวอล์กอินและไม่จำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า เมื่อคุณทำตามขั้นตอนแรกในการขับขี่บทบาทของผู้สอนมีบทบาทอย่างมาก เช่นเดียวกับในโรงเรียนสอนขับรถและวิทยาลัยนักเรียนต้องชอบอาจารย์ของตนเองและครูเองควรมีคุณสมบัติที่จำเป็นในการจัดการกับนักเรียนประเภทต่างๆ

จะต้องมีการประสานงานที่เหมาะสมระหว่างพวกเขา ตัวอย่างเช่นหากนักเรียนมีแนวโน้มที่จะรู้สึกกระวนกระวายใจบ่อยครั้งพวกเขาอาจทำได้ไม่ดีนักภายใต้อาจารย์ที่มีอารมณ์ไม่ดี บุคคลที่ต้องการเรียนรู้ที่จะขับรถต้องระวังปัจจัยบางอย่าง ปัจจัยที่อาจดูเล็กน้อย แต่มีความสำคัญมาก โรงเรียนสอนขับรถปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนบทเรียนที่คุณต้องใช้เนื่องจากค่าใช้จ่ายของหลักสูตรจะขึ้นอยู่กับจำนวนของคลาสที่คุณเรียนโดยตรง