แผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่

การจะเขียนแผนธุรกิจได้นั้นเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำธุรกิจมาก่อน เนื่องจากไม่มีความรู้ว่าควรจะเริ่มต้นยังไง ดังนั้นในบทความนี้จึงขอกล่าวถึงการเริ่มต้นทำแผนธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อใช้เป็นแนวทางการเริ่มต้น

1.สมมุติตัวเองเป็นลูกค้า ลองสั่งซื้อ หรือลองใช้บริการติดต่อสื่อสารในทุก ๆ ช่องทาง เพื่อดูว่าเมื่อทดลองใช้แล้ว เราได้ประสบการณ์การช็อปปิ้งที่น่าพึงพอใจหรือไม่ เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างช่องทางที่เลือกใช้กับสินค้าของคุณ

2.เก็บข้อมูลและประเมินผล ทำให้เรา พิจารณาได้ว่าลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อของผ่านหน้าร้านและร้านค้าออนไลน์อย่างไร เพื่อเราจะได้ปรับใช้การตลาดและช่องทางที่เหมาะสม

3.การแบ่งกลุ่มลูกค้า การที่เรารู้ว่าลูกค้าของเราเป็นใคร เพศอะไร ทำอะไร อายุเท่าไหร่ อยู่ที่ไหน ตำแหน่งงานอะไร มีปัญหาอะไร มีความต้องการอะไร มีเหตุจูงใจอะไร ทำไมถึงจะซื้อของของเรา มีงบประมาณเท่าไหร่ แล้วใครหรืออะไรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ เพื่อการตอบสนองลูกค้าได้ตรงจุด

4.การสื่อสารระหว่างคุณและลูกค้าผ่านข้อความ หรือช่องทางอื่น ๆ ก็ได้ เนื้อหาอาจเป็นการแนะนำสินค้า โปรโมชั่นใหม่ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าคนนั้น ๆ เป็นรายบุคคล เพื่อแสดงถึงความใส่ใจลูกค้า

5.ไม่ควรเน้นเรื่องการตลาดหรือการขายเพียงอย่างเดียว เราควรมองเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือทีมงานให้มีคุณภาพ เพื่อพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

6.มีการเข้าถึงสินค้าด้วยช่องทางที่หลากหลาย90 % ของลูกค้า จะเริ่มต้นการทำงานบนเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งและสิ้นสุดการทำงานลงไปอีกเครื่องหนึ่งเช่น ลูกค้าอาจจะรับรู้ข้อมูลผ่านทางโทรทัศน์ ดูสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟน ไปดูสินค้าจริงที่หน้าร้านและตัดสินใจซื้อผ่านแท็บเล็ตก็เป็นได้ ดังนั้นจึงควรมีหลากหลายช่องทางเพื่อตอบสนองลูกค้า

7.เริ่มลงมือทำ ไม่ควรหยุดนิ่งอยู่เฉยๆ เมื่อมีแผนการตลาดแล้วควรรีบลงมือทำ ก่อนที่จะสายเกินไป หรือโดนคู่แข่งตัดหน้าไปเสียก่อน

8.ไม่กลัวที่จะล้มเหลว หลายคนไม่กล้าลงมือทำ เพราะกลัวจะขาดทุน กลัวธุรกิจไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ แต่ในความเป็นจริงแล้วความกลัวอาจทำให้เรากล้าที่จะตัดสินใจ และประสบผลสำเร็จได้