แผนธุรกิจมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้าง


การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวางแผนที่ดี ทำให้การวางแผนมีความสำคัญมากในการเริ่มต้นทำธุรกิจ โดยขั้นตอนการวางแผนมีขั้นตอน ดังนี้
1.วิเคราะห์ศักยภาพ เป็นอันดับแรกของการเริ่มลงมือ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการทราบข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจเกี่ยวกับรายละเอียดของธุรกิจที่แท้จริง ทำให้แบบแผนของธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการวางแผนควรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้ความเห็นจากหลายๆฝ่าย
2.ลงลึกรายละเอียด เพื่อนำไปใช้จริงเมื่อปล่อยสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเรื่องการตลาด การแบ่งกลุ่มลูกค้า ราคา การโฆษณา กลยุทธ์ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งสินค้าแบบเร่งด่วน สถานที่จำหน่าย เพื่อสนับสนุนในขั้นตอนแรก
3.พบปะลูกค้า ซึ่งธุรกิจที่เกิดใหม่จะเดินไปข้างหน้าไม่ได้เลยหากขาดเครือข่ายลูกค้าและคู่ธุรกิจที่จะมารองรับการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีแผนเดินสายพบปะเครือข่ายเหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างกัน การพบปะพูดคุยกันแต่ละครั้งนั้นควรแสดงออกถึงความจริงใจและพูดคุยในเรื่องที่มีจุดยืนร่วมกัน เพื่อดูว่าใครคือผู้สนับสนุนเราอย่างแท้จริง
4.เข้าใจลูกค้า ผู้ประกอบการต้องเข้าใจความคิดความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ว่าสำหรับพวกเขาแล้วสิ่งไหนคือสิ่งที่ใช่หรือไม่ใช่ ซึ่งจะทำให้สามารถชนะใจลูกค้าได้ เช่น สังเกตว่าลูกค้ามีการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และหาทางตอบสนองได้อย่างไร
5.มองอนาคตไปข้างหน้า ผู้ประกอบการต้องรู้ว่าในภายภาคหน้าธุรกิจจะไปในทิศทางใด ในปีต่อๆไปจะมีคู่แข่งมากแค่ไหน และเราจะผ่านวิกฤติไปได้อย่างไร ซึ่งผู้ประกอบเป็นผู้กำหนดด้วยตัวเองทั้งนั้น ดังนั้นการมีเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ
แผนธุรกิจเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกยุคทุกสมัย เมื่อมีแผนอนาคตควรวาดฝันไว้ตั้งแต่เริ่มต้น อย่ามัวคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นมาจากการวางแผนโครงสร้างที่ดีที่ล้วนมาจากจินตนาการทั้งนั้น ดังนั้นแผนธุรกิจเป็นสิ่งที่ควรทำก่อนตัดสินใจ และช่วยให้เราสามารถแซงหน้าคู่แข่งที่ทำธุรกิจแบบเดียวกัน