Четирите съпруги и мъжа

Четирите съпруги и мъжа

Един мъж, който преуспял в живота, имал четири съпруги. Когато краят му набилижил, той повикал до леглото си четвъртата, най-младата от всички.

-          Скъпа – казал той, галейки приказната й снага, - след ден-два ще бъда мъртъв. След смъртта ще ми е самотно без теб. Ще дойдеш ли с мен?

-          За нищо на света! – завила младата дама. – Трябва да остана. Ще те спомена с добро на погребението, но повече от това не мога да сторя. – И си излязла от спалннята.

Студеният отказ се забил като нож в сърцето му. Той обграждал с такова внимание най-младата си съпруга. Толкова се гордеел с нея, че я бил избрал да го придружава на важните тържества. Тя му придавала достойнство на стари години. Бил изненадан да открие, че тя не го обича така, както той обичал нея.

И все пак му оставали още три съпруги. Той повикал третата, с която се бил събрал на средна възраст. За спечелването на ръката й бил положил толкова усилия. Обичал я дълбоко и за това, че била направила възможно толкова много радости. Тя била толкова привлекателна, че много мъже я желаели; но винаги му била вярна. Тя му давала усещане за сигурност.

-          Скъпа – казал той, прегръщайки я силно, - след ден-два ще съм мъртъв. След смъртта ще ми е самотно без теб. Ще дойдеш ли с мен?

-          Категорично не! – заявила делово привлекателната млада жена. – Подобно нещо никогане е правено. Ще ти осигуря пищно погребение, но след службата ще отида при синовете ти.

Бъдещата изневяра на третата му съпруга го потресла. Той я отпратил и повикал втората.

С втората си съпруга бил израснал. Тя не била толкова привлекателна, но винаги можел да разчита на нея, когато имал проблем или нужда от съвет. Тя била неговият доверен приятел

-          Любима – казал той, взирайки се в нейните вдъхващи вяра очи, - след ден-два ще съм мъртъв. След смъртта ще ми е самотно без теб. Ще дойдеш ли с мен?

-          Съжалявам – казала тя извинително. – но не мога да дойда с теб. Ще те придружа до гроба, но не по-нататък.

Старият мъж бил съкрушен. Повикал първата си съпруга, с която се знаели сякаш от цяла вечност. През последните години я пренебрегва, особено след като срещнал съблазнителната си трета и изисканата си четвърта съпруга. Но точно първата била наистина важна за него, тъй като тя действала тихо зад кулисите. Мъжът се засрамил, когато я видял да влиза зле облечена и измършавяла.

-          Любима – казал той умолително, - след ден-два ще съм мъртъв. След смъртта ще ми е самотно без теб. Ще дойдеш ли с мен?

-          Разбира се, че ще дойда – отговорила безстрастно тя. – Аз винаги те придружаавам от живот в живот.

Първата съпруга се наричала Карма. Името на втората била Семейство, на третата – Богатство, а на четвъртата – Слава.

Сега, като знаете имената на четирите съпруги, прочетете отново историята. За коя от тях е най-важно да се погрижите? Коя ще ви придружи в смъртта?

Posted on