Девата като мениждър

Девата като мениждър

Девите мениджъри са незабележими, но в повечето случаи са високоефективни. Девите са координатори и организатори, които изграждат екипи. Девите мениждъри, стига да имат вдъхновени лидери са страходни съюзнииц, които в еднаква степен се застъпват за добруването на служеителите и допринасят за нарастването на продажбите и подобряването на производителността на труда. Девите презират личния статус в компанията и по-скоро говорят за екипа и виждат себе си като членове на този екип, отколкото като ръководители.
Девите мениждъри са par excellence менидбъри по комуникацията.
Разгледайте си папките, файловете, информацията за продажите и материалите за фирметно съвещание. Те са изрядни във всяко отношение. От Девите мениджъри може да се получите прекалено много информация, но никога прекалено малко. Задайте простичък въпрос и ще получите лсожен, но прецизен отговор, енциклопедически по обхват и богат на детайли.
Девите мениджъри служат във всяко отношение, ревнотно служат на компанията, която ги е наела, но с подобна отдаденост, дискретност и тактичност служат и на своите подчинени. Девите мениджъри поемат отговорности и дълг с искрена преданост.
По време на кризи Девите мениджъри се тревожат, убедени, че всичко е тяхна вина. Да бях работила по-сериозно, да бях подредил тези писма, Ако не бях разлял морковен сок по бюрото на управителя... и много други примерни. Всички тези неща ги тревожат и по същия начин, по който Девите мениджъри се грижат за своя екип, те препоръчват на подчинените си щанда за здравословна храна, кдъето има изобилие от сокове от моркови и целина. Когато са тревожни Деви пият, а когато пият – не се хранят, така че след два месеца криза на работното място те получават стомашна язва. Дяволски ще ги боли но Девите не са свикнали да се оплакват.
„Ще се погрижа за това“ е любим израз на Девите мениджъри и те винати искат да направят тъков това. Обаче, след като през последния час са изрекли същите тези думи на около 37 други хора, е благоразумно да се уверите, че са спазили обещанието си. Девите са винаги добронамерени, но просто са преуморени от много работа.

Posted on