Девата като лидер

Девата като лидер

Началникът Дева гледа на всички като на ресурс и се чувства ужасно, ако трябва да уволнява хора, защото човек никога не знае кога те ще му потрябват. Но Девите са вещи по разместване на кадрите. Може би Овенът – финансов мениджър, който е склонен да спори с колегите, е човекът, от когото се нуждаем в Угадугу, за да се достигнат три месеца по-късно в Африка рекордни продажби. Девите лидери на компании са дискрени, трудолюбиви и безспорно се държат на заден план, като се намесват в организационните въпрси само когато е необходимо. Девите рядко са безмилостно амбициозни в своя полза и затова много от тях се издиат поради отстъстие на други подходящи кандидати, повикани да изчистят хаоса, оставен от някой амбициозен, но провалил се предшественик. В тази ситуация Девата е своя елемент: реорганизиране, преструктуриране, анализиране на ситуацията и кадрите, делегиране на права и накрая изграждане на ред в хаоса. Когато Калигула стига до фаталния си край като оставя Рим в политическа анархия, заекващия и плах Клавдий (Дева) придобива влатта без желание. По време на управлението си той преструктура и реорганизира, в резултат на което разумът и редът се завръщат в Римската империя.
Но дори и в най-добронамерените лидери Деви се проявява опортюнистичекса жилка, така че ако се яви подходящ случай може да се окаже изневиделица, че компанията, на която сте посветили 10 години от живота си е продадена.

Posted on